صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > نوبت دهی تلفنی > نوبت دهی تلفنی کلینیک شهدا 

 

برای دریافت نوبت تلفنی ابتدا شماره چهار رقمی 1824 را با تلفن شماره گیری کرده

سپس داخلی 4 را انتخاب نمائید.