صفحه اصلی > واحد آموزش سلامت > معرفی واحد آموزش سلامت 

معرفی واحد آموزش سلامت بیمارستان شهدا بندرلنگه

 

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در ‏هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است .آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است و يك جنبه حيات بخش از مراقبتهای پرستاری است كه با فراهم آوردن اطلاعات برای بيماران از بروز عوارض درآنها پيشگيری می كند و فعاليتهای خود مراقبتی را در آنها تقويت كرده و باعث افزايش استقلال آنان شده و از بستری مجدد آنها پيشگيری می كند و از زمان پذيرش ، حين بستری و زمان ترخيص بيمار مهمترين بخش مراقبتهای پرستاری را شامل می شود.

تعریف آموزش به بیمار:


آموزش به بیمار ،فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏در حقیقت فرآیندی است هدفمند ، سیستماتیک ، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی و نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او را در مراقبت از خود افزایش داده و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سلامت و رفاه وی می افزاید و از بروز عوارض بالقوه پیشگیری می کند.آموزش به بيمار  تركيب برنامه‌ريزي شده است از فعاليت‌هاي آموزشي به منظور كمك به افرادي كه هم اكنون درحال تجربه كردن يك بيماري هستند يا اينكه داراي تجربه قبلي از يك بيماري مي‌باشند، تا بتوانند به‌گونه‌اي در رفتار خود تغيير دهند تا منجر بهبودي آنها گردد .

 

تعریف واحد آموزش به بیمار(آموزش سلامت):

 
واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجورا در حین بستری و پس از ترخیص  فراهم مینماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.

 آموزش به بیمار مسئولیت سنگینی است که اعضاء تیم بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاران باید آن را مورد توجه قرار دهند.

امروزه آموزش مددجو ازمهمترین نقشهای  پرستاران بوده ودرحقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبتهای پرستاری است؛ که ارتقا و بازگرداندن سلامتی و سازگاری بیمار   بااثرات بیماری را تسهیل می کند پرستاران نقش ارزنده ای در آموزش به بیماران دارند؛ این بخش، جزء مهمی از وظایف مستقل آنان محسوب میشود.

برای مدیریت هد فمند آموزش ها برای بیماران  وهمراهان کارگروه داخل بخشی وکارگروه بیمارستانی هر سه ماه تشکیل می شود.

هربخش رابط آموزش مختص خود دارد و آموزش ها نیز توسط پرستار مسئول به بیمار داده میشود.

 

گروه هدف کلینیک آموزش سلامت :

 ‏بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز مخصوصی:

*    عفونت های بعدازعمل( ارتوپدی، کاتاراکت، لاپاراتومی ، سزارين(

*    بیماران ديابتی تازه تشخیص داده شده

*     بیماران مصرف کننده وارفارين

*    بیماران ترخیص شده بااتصالات (سند فولی ،NGT ، تراکئوستومی،...)

*    بیمارانCVA (سکته مغزی)

*    بیماران ترخیص شده بخش) CCUمراقبتهای ویژه قلبی )

*    بیماران ترخیص شده با زخم بستر

*    بیماران کوويد 19