صفحه اصلی > راهنمای بیماران 

 

 

فرایند پذیرش بیمار از پذیرش تا ترخیص

راهنمای نحوه ی پذیرش بیمار بستری

1- حضور بیمار در بیمارستان و مراجعه به واحد پذیرش 

2- ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش

3- ارائه کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه ، معرفی نامه بیمه تکمیلی (در صورت داشتن بیمه تکمیلی)

4- ارائه توضیحات مورد نیاز در خصوص هزینه بیمارستان و مراجعه بیمار به صندوق جهت هزینه الحساب (در صورتی که بیمار بیمه نباشد)

5- جواب دادن به سوالات متصدی پذیرش

6- ثبت اطلاعات اولیه بیمار در سیستم HIS بیمارستان و اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراهان وی

7- ارائه پرونده ، دستبند و ست وسایل شخصی بیمار

8- راهنمایی بیمار به بخش مربوطه توسط بیماربر

مدارک لازم جهت بستری بیمار :

- دستور بستری از پزشک معالج .

- کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه (تاریخ اعتبار و برگ سفید داشته باشد) .

- در صورت داشتن بیمه تکمیلی ، معرفی نامه بیمه تکمیلی ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحا در زمان پذیرش و یا نهایتا 12 ساعت بعداز زمان

بستری بیمار .

- در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه .

- کارت شناسایی معتبر عکس دار برای اتباع غیرایرانی (شناسنامه ، گواهینامه ، گذرنامه ، کارت اقامت) .

- کودکان بالای 2 سال باید حتما دفترچه بیمه عکس دار داشته باشند در مورد کودکان زیر 2 سال که دفترچه بیمه عکسدار نیست به همراه داشتن

دفترچه بیمه پدر و مادر الزامی است .

اطلاعات ضروری پذیرش بیمار :

- لازم است اطلاعات مندرج در برگ پذیرش و دستبند  شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظورتایید صحت اطلاعات مندرج کنترل گردد.

- پذیرش بیمار 24 ساعته فعال می باشد و در  پذیرش  اورژانس انجام میشود.

- حضور همراه بر بالین بیمار در صورت تایید پزشک معالج و صدور کارت همراه امکان پذیر است.

- میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار(بیمارانی که هیچ بیمه ای ندارند) اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها (که

شامل حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.

- ساعت ملاقات از ساعت 3 تا 4 عصر می باشد .

ورود افراد کمتر از 12 سال به بخش بستری ممنوع می باشد .

 

مراحل لازم جهت ترخیص بیمار :

پس از صدور دستور کتبی ترخیص توسط پزشک معالج، منشی بخش اطلاعات را کامل و پرونده را به واحد ترخیص تحویل می دهد

بعد از پرداخت هزینه ها به صندوق و تحویل قبض نهایی به ترخیص، اصل صورتحساب توسط ترخیص به همراه بیمار تحویل داده می شود، که جهت

مراجعات بعدی برای پیگیری امور مالی همراه داشتن اصل صورتحساب الزامی است.

در زمان دریافت صورتحساب اگر بیمار دارای بیمه مکمل غیر طرف قرارداد بیمارستان باشدو یا جهت جراحی بیمار، خود وسایلی را از خارج از بیمارستان

تهیه کرده باشد جهت دریافت مدارک لازم راهنمایی می شود.

ترخیص بیماران بستری در ایام هفته از ساعت 8:30 لغایت 17 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 10-14 می باشد.

 پرداخت ودیعه کامل و تسویه حساب بر اساس مبلغ اعلام شده توسط واحد ترخیص،برای بیمارستان الزامیست.

 

از آنجاییکه هزینه های بیمارستان براساس حداقل ها تنظیم شده اند لذا خواهشمند است از تقاضای هرگونه تخفیف خودداری نمایید.