صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > بیمه های طرف قرارداد 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان شهدا بندر لنگه :

  • تامین اجتماعی
  • خدمات درمانی
  • نیروی مسلح
  • کمیته امداد امام (ره)