صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

لیست پزشکان مرکز:  

  • دکتر شهاب الدین توحید نیا متخصص قلب و عروق
  • دکتر احمد کاکوان متخصص اطفال
  • دکتر محمد صالح دیوانی زاده متخصص اطفال
  • دکتر سمانه پرویز متخصص اطفال
  • دکتر رضا رخشان متخصص جراح چشم
  • دکتر محمد رضا طوافی متخصص ارتوپدی
  • دکتر رضا نجاری متخصص جراح عمومی
  • دکتر حسین ذکی متخصص ارولوژی
  • دکتر محمد صالح محمودی متخصص داخلی
  • دکتر لیلا کاظمی متخصص داخلی
  • دکتر احسان مهدی زاده متخصص پاتولوژی
  • دکتر مهتاب ری شهری پزشک داروساز
  • دکتر منیژه عطایی کچویی متخصص رادیولوزی
  • دکتر نعیمه حکیمه فرد متخصص زنان و زایمان
  • دکتر سارا مشفقی متخصص زنان و زایمان
  • دکتر مرجان همتیان متخصص بیماریهای عفونی
  • دکتر علی قدمی یزدی متخصص بیهوشی
  • دکتر طیبه زارعی متخصص بیهوشی.