صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

لیست پزشکان بیمارستان شهدا: 

ردیف

تخصص

نام پزشک

1

قلب و عروق

دکتر حسن زارعی

2

 

اطفال

دکتر احمد کاکوان

3

دکتر محمدصالح دیوانی زاده

4

دکتر سمانه پرویز

5

 

چشم

دکتر رضا رخشان

6

دکتر محمود دهقان

7

ارتوپد

دکتر فرزاد شریفی

8

 

جراح عمومی

دکتر راستین محمدی مفرد

9

دکتر سید بابک درخشنده

10

 

ارولوژیست

دکتر حسین ذکی

11

دکتر سلمان اسلامی

12

گوش و حلق و بینی

سیدپویان دربانی

13

پاتولوژیست

دکتر احسان مهدی زاده

14

 

داخلی

دکتر لیلا کاظمی

15

دکتر سحر دفاعی

16

 

عفونی

دکتر صدیقه السادات عرفانی

17

الهام براهیمی قلعه قاضی

18

 

زنان و زایمان

دکتر سارا مشفقی

19

دکتر سمیه سعادت اسکندری

20

جراح مغز و اعصاب

دکتر محمد تقوائی

21

اعصاب و روان

دکتر محمدرضا توسلی

22

مغز و اعصاب

دکتر الهام اوسپید

23

 

رادیولوژیست

دکتر فاطمه رحیمی چاهوئی

24

دکتر رضا دانشور

25

 

طب اورژانس

دکتر ایمان مقدس

26

دکتر تینا کبیری خداداد

27

 

 

بیهوشی

دکتر امینه احمدی

28

دکتر پویا شاه منصوری

29

دکتر مهدی رضایی

30

داروساز

دکتر پرستو عظیمی