• نوروز 1397
    فرارسیدن بهاری نو بر همه گان مبارک باد.

  • بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان شهدا بندرلنگه
    بازدید دکتر جان بابایی (معاون وزیر بهداشت) و دکتر داودی (ریاست دانشگاه) از بیمارستان شهدا بندرلنگه

  • کد اضطراری 724 برای اولین بار در بیمارستان شهدا بندرلنگه
    مدیریت مراقبت از بیماران سکته حاد مغزی

 
 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندر لنگه - میدان شهدا - خیابان شهدا تلفن: 8-07644226066- نمابر: 07644226065

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved