صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

لیست پزشکان بیمارستان شهدا: 

ردیف

تخصص

نام پزشک

1

قلب و عروق

دکتر حسن زارعی

2

 

اطفال

دکتر احمد کاکوان

3

دکتر محمدصالح دیوانی زاده

4

دکتر پورشهبازی

5

دکتر سعید محمدی

6

چشم

دکتر راستی

 

8

ارتوپد

دکتر شجاعی

9

 

جراح عمومی

دکتر حاجی هاشمی

10


11

 

ارولوژیست

دکتر حسین ذکی

12

دکتر سلمان اسلامی

13

گوش و حلق و بینی

دکتر سیدپویان دربانی

14

پاتولوژیست

دکتر احسان مهدی زاده

15

 

داخلی

دکتر لیلا کاظمی

16

دکتر سحر دفاعی

17

دکتر سید علیرضا حیدریه زاده

18

 

عفونی

دکتر صدیقه السادات عرفانی

19

دکتر الهام براهیمی قلعه قاضی

20

 

زنان و زایمان

 

دکتر سارا مشفقی

21

دکتر سمیه سعادت اسکندری

22

جراح مغز و اعصاب

دکتر محمد تقوائی

23

اعصاب و روان

دکتر محمدرضا توسلی

24

مغز و اعصاب

دکتر الهام اوسپید

25

رادیولوژیست

دکتر فاطمه رحیمی چاهوئی

26

 

طب اورژانس

دکتر ایمان مقدس

27

دکتر تینا کبیری خداداد

28

دکتر هدی کریمیان

29

 

بیهوشی

دکتر امینه احمدی

30

دکتر پویا شاه منصوری

31

دکتر علی قدمی یزدی

32

داروساز

دکتر پرستو عظیمی