صفحه اصلی > بخش های درمانی - تشخیصی > بخش های پاراکلینیک 

بخشهای پاراکلینیک بیمارستان شهدا بندر لنگه :

بخشهای پاراکلینیک این مرکز شامل بخشهای ذیل میباشد:

  • آزمایشگاه
  • رادیولوژی
  • سی تی اسکن
  • ام آر آی
  • اکوکاردیوگرافی
  • سونوگرافی
  • نوار مغز
  • تست ورزش