صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > بیمه های طرف قرارداد 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان شهدا بندر لنگه :

 • تامین اجتماعی
 • خدمات درمانی
 • نیروی مسلح
 • کمیته امداد امام (ره(
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 • وزارت بهداشت(تصادفی)
 • بانک های طرف قرارداد
 • سازمان صدا و سیما
 • آتیه سازان حافظ
 • شرکت نفت
 • ایران
 • البرز
 • دانا