کلینیک تخصصی بیمارستان شهدا بندر لنگه:

کلینیک تخصصی این مرکز شامل درمانگاه های ذیل میباشد :

 • درمانگاه چشم
 • درمانگاه مغز و اعصاب
 • درمانگاه ارتوپدی
 • درمانگاه اعصاب و روان
 • درمانگاه زنان و زایمان
 • درمانگاه ارولوژی
 • درمانگاه اطفال
 • درمانگاه داخلی
 • درمانگاه دیابت
 • درمانگاه قلب و عروق
 • درمانگاه جراحی
 • درمانگاه بیماریهای عفونی