• راه اندازی واحد Fast Tract
  راه اندازی واحد Fast Tract در اورژانس بیمارستان شهدا

 • دیدار اعضای شوری شهر بندرلنگه از بیمارستان
  دیدار اعضای شوری شهر بندرلنگه از بیمارستان

 • جراحی مغز و اعصاب برای اولین بار در قطب غرب استان
  جراحی مغز و اعصاب برای اولین بار در قطب غرب استان

 • داروخانه شبانه روزی
  داروخانه شبانه روزی بیمارستان شهدا از محل ورودی بیمارستان به ساختمان اصلی بیمارستان منتقل شد.

 • کد اضطراری 724 برای اولین بار در بیمارستان شهدا بندرلنگه
  مدیریت مراقبت از بیماران سکته حاد مغزی

 
 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندر لنگه - میدان شهدا - خیابان شهدا تلفن: 8-07644226066- نمابر: 07644226065

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved