• عمل جراحی
    خارج کردن توده 5 کیلوگرمی از شکم بیمار

  • هفته سلامت در درمانگاه تخصصی شهدا
    اندازه گیری فشار خون و قند خون

 
 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندر لنگه - میدان شهدا - خیابان شهدا تلفن: 8-07644226066- نمابر: 07644226065

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved